Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune, për punonjësndihmës akademik me karakter mësimor(Laborant), me angazhim me kohë të plotë, si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   QENDRA KËRKIMORE SHKENCORË   1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akademik me karakter mësimor (Laborant me arsim tRead More…

Takim i përfaqësuesve të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë në Parlamentin Bullgar. – Meeting of representatives of “Ismail Qemali” University in Vlora with representatives of the Bulgarian Parliament.

  Një takim shumë i rëndësishëm dhe I frytshëm u zhvillua midis Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor dhe përfaqësues të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, me Z. Krasimir Bogdanov si dhe parlamentarë nga parti të ndryshme të Bullgarisë. Bogdanov dhe parlamentarët që morrën pjesë në këtë takim, janë grupi i punës në parlamentin Bullgar për miqësinë BullgariRead More…