njoftime

Rektori Prof. Dr. Roland Zisi dhe Zv. Rektori PhD. Enkelejd A. Mëhilli përfaqësues të Shqipërisë në grupin drejtues të Kontrollit të Duhanit për Europën

[:sq]

Rektori Prof. Dr. Roland Zisi  dhe  Zv. Rektori PhD. Enkelejd A. Mëhilli për Zhvillimin Institucional dhe Komunikimin, të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë  u  përzgjodhën si përfaqësues të Shqipërisë për të marrë pjesë në grupin drejtues të Kontrollit të Duhanit për Europën,  i cili  u zhvillua nga Shkolla e Shëndetit Publik “Johns Hopkins Bloomberg” (JHSPH)  në datat 3-9 Shtator 2017 në  Kiev të Ukrainës .

Ky program u zhvillua në bashkëpunim me fushatën Tobacco-Free-Kids (Fëmijët Larg Duhanit)  dhe Zyrës Rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetit për Europën (WHO Europe)  si dhe organizatave të tjera pjesëmarrëse partnere në këtë iniciativë të Bloomberg me qëllimin e vetëm Reduktimin e Pirjes së Duhanit.

Suporti financiar për këtë program u mundësua nga Shoqatat Bamirëse Bloomberg.

Programi një javor u morr gjerësisht me çështjet thelbësore mbi Duhanin dhe zhvillimin e politikave ndaluese të tij si dhe krijimin e liderëve në këtë fushë fushë.

Programi ishte gjerësisht i ndërtuar rreth komponentëve të paketës “MPOWER”të Organizatës Botërore të Shëndetit. Në këtë program gjetën zbatim Politikat ndaluese dhe Kontrolluese mbi Duhanin.Rektori Prof. Dr. Roland Zisi dhe Zv. Rektori Dr. Enkelejd A. Mëhilli për Zhvillimin Institucional dhe Komunikimin, si dhe Departamenti i Shëndetit në Fakultetin e Shëndetit Publik të UV -së anëtar në rrjetin ENSP i miratuar në Maj 2017 u përzgjodhën si përfaqësues të Shqipërisë për të marrë pjesë në grupin drejtues të Kontrollit të Duhanit për Europën, i cili u zhvillua nga Shkolla e Shëndetit Publik “Johns Hopkins Bloomberg” (JHSPH) në datat 3-9 Shtator 2017 në Kiev të Ukrainës .
Ky program u zhvillua në bashkëpunim me fushatën Tobacco-Free-Kids (Fëmijët Larg Duhanit) dhe Zyrës Rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetit për Europën (WHO Europe) si dhe organizatave të tjera pjesëmarrëse partnere në këtë iniciativë të Bloomberg me qëllimin e vetëm Reduktimin e Pirjes së Duhanit.
Suporti financiar për këtë program u mundësua nga Shoqatat Bamirëse Bloomberg.
Programi një javor u morr gjerësisht me çështjet thelbësore mbi Duhanin dhe zhvillimin e politikave ndaluese të tij si dhe krijimin e liderëve në këtë fushë fushë.
Fjalët kyçe të këtij programi ishin: Mbrojtje, Zbatim , Komunikim, Vlerësim dhe Menaxhim.
Programi ishte gjerësisht i ndërtuar rreth komponentëve të paketës “MPOWER”të Organizatës Botërore të Shëndetit. Në këtë program gjetën zbatim Politikat ndaluese dhe Kontrolluese mbi Duhanin .

 

 

 [:en]

Rektori Prof. Dr. Roland Zisi  dhe  Zv. Rektori PhD. Enkelejd A. Mëhilli për Zhvillimin Institucional dhe Komunikimin, të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë  u  përzgjodhën si përfaqësues të Shqipërisë për të marrë pjesë në grupin drejtues të Kontrollit të Duhanit për Europën,  i cili  u zhvillua nga Shkolla e Shëndetit Publik “Johns Hopkins Bloomberg” (JHSPH)  në datat 3-9 Shtator 2017 në  Kiev të Ukrainës .

Ky program u zhvillua në bashkëpunim me fushatën Tobacco-Free-Kids (Fëmijët Larg Duhanit)  dhe Zyrës Rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetit për Europën (WHO Europe)  si dhe organizatave të tjera pjesëmarrëse partnere në këtë iniciativë të Bloomberg me qëllimin e vetëm Reduktimin e Pirjes së Duhanit.

Suporti financiar për këtë program u mundësua nga Shoqatat Bamirëse Bloomberg.

Programi një javor u morr gjerësisht me çështjet thelbësore mbi Duhanin dhe zhvillimin e politikave ndaluese të tij si dhe krijimin e liderëve në këtë fushë fushë.

Programi ishte gjerësisht i ndërtuar rreth komponentëve të paketës “MPOWER”të Organizatës Botërore të Shëndetit. Në këtë program gjetën zbatim Politikat ndaluese dhe Kontrolluese mbi Duhanin.Rektori Prof. Dr. Roland Zisi dhe Zv. Rektori Dr. Enkelejd A. Mëhilli për Zhvillimin Institucional dhe Komunikimin, si dhe Departamenti i Shëndetit në Fakultetin e Shëndetit Publik të UV -së anëtar në rrjetin ENSP i miratuar në Maj 2017 u përzgjodhën si përfaqësues të Shqipërisë për të marrë pjesë në grupin drejtues të Kontrollit të Duhanit për Europën, i cili u zhvillua nga Shkolla e Shëndetit Publik “Johns Hopkins Bloomberg” (JHSPH) në datat 3-9 Shtator 2017 në Kiev të Ukrainës .
Ky program u zhvillua në bashkëpunim me fushatën Tobacco-Free-Kids (Fëmijët Larg Duhanit) dhe Zyrës Rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetit për Europën (WHO Europe) si dhe organizatave të tjera pjesëmarrëse partnere në këtë iniciativë të Bloomberg me qëllimin e vetëm Reduktimin e Pirjes së Duhanit.
Suporti financiar për këtë program u mundësua nga Shoqatat Bamirëse Bloomberg.
Programi një javor u morr gjerësisht me çështjet thelbësore mbi Duhanin dhe zhvillimin e politikave ndaluese të tij si dhe krijimin e liderëve në këtë fushë fushë.
Fjalët kyçe të këtij programi ishin: Mbrojtje, Zbatim , Komunikim, Vlerësim dhe Menaxhim.
Programi ishte gjerësisht i ndërtuar rreth komponentëve të paketës “MPOWER”të Organizatës Botërore të Shëndetit. Në këtë program gjetën zbatim Politikat ndaluese dhe Kontrolluese mbi Duhanin .

[:]