njoftim sidebar njoftime

VENDIMI I BORDIT TË AKREDITIMIT PËR AKREDITIMIN E PARË TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORË

Nje sukses i madh i Universitetit te Vlores i cili u akreditua per 3 vjet nga grupi i vleresuesve anglez. Rezultati final ishte pozitiv me disa rekomandime te cilat UV ka filluar ti implementoj muajt e fundit. Ky rezultat siguron cilesine e diplomave per studentet e UV si dhe inkurajon te rinjte shqipetare te vazhdojne te zgjedhin UV per studimet universitare dhe pasuniversitare te tyre. Vleresimi afirmoi punen e mire qe eshte ndermarre nga Universiteti.

Shiko vendimin e bordit te akreditimit: ascal