Dita Informative për Projektet Europiane që financojnë Kërkimin Shkencor

Dita Informative për Projektet Europiane që financojnë Kërkimin Shkencor (Horizon 2020, Rrjeti EURAXESS, Rrjeti Europian i Ndërmarrjeve (EEN) dhe Programi Marie-Sklodowska – Curie Actions) Në datën 07.12.2016, ora 12:00, Salla “Rilindja”, organizohet seminari “Dita Informative p
Vazhdo Leximin →

Udhëzim N/f.8.6. prot

Udhëzim: Per proceduren e shqyrtimit dhe rniratimit te teksteve universitare, cikleve te leksioneve (te shtypura) dhe monografive, te shkruara nga pedagoge të U V -së. I. Tekstet mesimore universitare te hartuara nga pedagoge te Uv-se per nje disipline te caktuar jane rezultat i nje e
Vazhdo Leximin →

Njoftim per vende te lira pune Fakulteti i Ekonomise

Njoftim per vende te lira pune FE Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet si më poshtë: Fakulteti i Ekonomisë 1. Departamenti i
Vazhdo Leximin →

Ceremonia e diplomimit per vitin akademik 2015-2016

Njoftohen të gjithë studentët se ceremonia e diplomimit do të zhvillohet më 18 Nentor 2016, ora 11:30 përballë Rektoratit të Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë. Janë të ftuar prindër, studentë, dhe të ftuar të vecćante. Janë të lutur studentët që të paraqiten pranë sekretarive të fak
Vazhdo Leximin →

Strategy

A Human Resources Strategy for Researchers Incorporating the Charter and Code (University of Vlora “Ismail Qemali”, Albania) The University of Vlora “Ismail Qemali” endorsed and undersigned The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
Vazhdo Leximin →

Njoftim per testin e gjuhes Angleze TOEIC L&R

Universiteti Vlorës, njofton te gjithë studentët që në datën 09 Janar 2017, ora 15:00, zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhes Angleze: TOEIC L&R ETS dhe Universiteti Vlorës kanë një marrëveshje bashkëpunimi sipas se cilës Fakulteti Ekonomik është Authorized Test Center Lista e te
Vazhdo Leximin →

Njoftim per aplikim

Njoftim per aplikim Asambleja Parlamentare e Keshillit te Evropes, voton brenda muajit prill 2017, kandidaturen per gjyqtarin e ri te Shqiperise, ne Gjykaten Evropiane te te Drejtave te Njeriut (GJEDNJ). Keshilli i Evropes fton qeverine shqiptare te paraqese brenda dates 20 mars 2017,
Vazhdo Leximin →

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per personel akademik dhe personel ndihmësakademik me karakter mësimor (laborant) me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakuletetet dhe departamentet si më poshtë: Përditësim: Sak
Vazhdo Leximin →

KRITERET E PRANlMIT TE KANDIDATEVE NE PROGRAMET E CIKLIT TE STUDIMEVE MASTER PER VITIN AKADEMIK 2016-2017

KRITERET E PRANlMIT TE KANDIDATEVE NE PROGRAMET E CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE PER VITIN AKADEMIK 2016-2017 Mbeshtetur ne nenin 76 te ligjit Nr. 80/2015 “Per Arsimin e Larte dhe Kerkimin Shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise”, nenin 11, shk
Vazhdo Leximin →

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në fazën e dytë të regjistrimeve

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në fazën e dytë të regjistrimeve në UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË per fazën e dytë të regjistrimeve, të ndara për çdo degë në vitin akademik 2016-2017 në cikl
Vazhdo Leximin →