Njoftim për vend të lirë pune

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, per semestrin pranvere 2017, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet si më poshtë: Fakulteti i Shkencave Humane Departameni i D
Vazhdo Leximin →

Call for papers international scientific conference: “FOREIGN LANGUAGES STUDIES AND GLOBALIZATION, A LINK BETWEEN LANGUAGES AND CULTURE” The Past, The Present and The Future

Departamenti i Gjuhëve të Huaja organizon Konferencën Shkencore Ndërkombëtare në 6 Maj 2017. Konferenca synon të hedhë dritë mbi disa procese nëpërmjet të cilave studimi i gjuhëve dhe në veçanti i gjuhëve  të  huaja ka kaluar dhe evoluar duke ndryshuar dhe zgjeruar natyrën studiuese,
Vazhdo Leximin →

Njoftim për vend të lirë pune

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet si më poshtë: Fakulteti i Ekonomisë 1-Departamenti i Biznesit 1 (një) personel akademik
Vazhdo Leximin →

Konferenca NRA-CSIT 2017

NRA-CSIT 2017 Të nderuar akademikë, shkencëtarë dhe teknologë, studiues dhe firma kërkimore, Ju ftojmë në Konferencën tonë të parë ndërkombëtare “First International Conference on New Research and Advances on Computer Science and Information Technology (NRA – CSIT)” e cila
Vazhdo Leximin →

Kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2017-2018

Për më shumë iformacion mund të shkarkoni vendimin e Senatit Akademik:
Vazhdo Leximin →

Shpallje e vendeve të lira të punës, për punonjës ndihmës akademik me karakter administrativ

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 3(tre) vende të lira të punës, për punonjës ndihmës akademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në Drejtorinë e Projekteve, Maredhënieve me Jashtë dhe Sigurimit të Brendshëm të C
Vazhdo Leximin →

Prezantimi i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë me anë të disa broshurave promovuese

Njihuni me Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë nëpërmjet broshurave të mëposhtme:
Vazhdo Leximin →

Pjesmarrje në Konferencën për Kornizën Shqiptare të Kualifikimit.

Në dt.3 Mars 2017, Zv. Rektori Dr. Enkeleint -Aggelos Mechili, Prof. Asoc. Dr. Frosina Londo dhe Prof. Asoc. Dr. Elenica Pjero morën pjesë në Konferencën ”Korniza Shqiptare e Kualifikimeve”, e bashkëorganizuar nga Fondacioni Europiani i Trajnimit EFT dhe KSHK, ngritur nga Ministria e
Vazhdo Leximin →

Konkursi Kombëtar “Startup Albania 2017”

Drejtoria e Projekteve, marrëdhënieve me Jashtë dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë ju informon mbi Konkursin Kombëtar “Startup Albania 2017” Rrjeti i Informimit i BE-së në Shqipëri, EUIN dhe Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, AIDA, në bashkëpunim me Innovation HUB, EU
Vazhdo Leximin →