NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet si më poshtë: Fakulteti i Shkencave Humane Departamentit të Gjuhëve të Huaja 2 (dy) Per
Vazhdo Leximin →

Kriteret në VKM e fundit për përjashtimin e studentëve nga tarifat shkollore

Referuar ndryshimeve të kritereve në VKM e fundit duke qenë i vlefshëm vlerësimi për studentët që kanë përfituar në fazën e parë do të ketë një fazë të dytë për përjashtimin e studentëve nga tarifat shkollore. Dokumentacioni përkatës do të dorëzohet pranë zyrës së studentit në godinën
Vazhdo Leximin →

Njoftim për vend të lirë pune

NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë të punës, për punonjës ndihmës akademik me karakter administrativ( specialist ), me angazhim me kohë të plotë, në Sektorin e e Karrieres Akademike. Ky pozicion pune parashikon detyrat e m
Vazhdo Leximin →

Kongresi i Tretë i Autoriteteve Lokale Vendore Europiane në Poloni

Në datat 27, 28 Mars 2017, në Krakov, Poloni u mbajt Kongresi i Tretë i Autoriteteve Lokale Vendore Europiane. Në këtë Kongres ishin të ftuar për të marrë pjesë si referues në panel Rektori i Universitetit “Ismail Qemali” Prof. Dr. Roland Zisi dhe Drejtoresha e Projekteve, Marredhënie
Vazhdo Leximin →

Njoftim për vend të lirë pune

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, per semestrin pranvere 2017, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet si më poshtë: Fakulteti i Shkencave Humane Departameni i D
Vazhdo Leximin →

Call for papers international scientific conference: “FOREIGN LANGUAGES STUDIES AND GLOBALIZATION, A LINK BETWEEN LANGUAGES AND CULTURE” The Past, The Present and The Future

Departamenti i Gjuhëve të Huaja organizon Konferencën Shkencore Ndërkombëtare në 6 Maj 2017. Konferenca synon të hedhë dritë mbi disa procese nëpërmjet të cilave studimi i gjuhëve dhe në veçanti i gjuhëve  të  huaja ka kaluar dhe evoluar duke ndryshuar dhe zgjeruar natyrën studiuese,
Vazhdo Leximin →

Njoftim për vend të lirë pune

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet si më poshtë: Fakulteti i Ekonomisë 1-Departamenti i Biznesit 1 (një) personel akademik
Vazhdo Leximin →

Konferenca NRA-CSIT 2017

NRA-CSIT 2017 Të nderuar akademikë, shkencëtarë dhe teknologë, studiues dhe firma kërkimore, Ju ftojmë në Konferencën tonë të parë ndërkombëtare “First International Conference on New Research and Advances on Computer Science and Information Technology (NRA – CSIT)” e cila
Vazhdo Leximin →

Kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2017-2018

Për më shumë iformacion mund të shkarkoni vendimin e Senatit Akademik:
Vazhdo Leximin →