njoftime

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për numrin 7, Vëllimi 2 – 2024 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

 

NJOFTIM

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për numrin 7, Vëllimi 2 – 2024 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

 Artikujt duhet të dërgohen në adresen email:   publikime@univlora.edu.al 

 Afati i fundit për aplikim është data 30.04.2024

Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së. 

[1] Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,  Senati Akademik, Vendim Nr. 73, datë 10.07.2017 për miratimin e përbërjes së Bordit Editorial dhe Bordit Shkencor të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

BShk Nr7 V2- call (1)