Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave Shëndetësore të Lituanisë (Lithuanian University of Health Sciences) në Lituani në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë Read More…

Bursa Erasmus+për studentë në Universiteti Shtetëror Kooperativ i Baden-Württemberg Karlsruhe (DHBW) (Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe (DHBW) në Gjermani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universiteti Shtetëror Kooperativ i Baden-Württemberg Karlsruhe (DHBW) (Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe (DHBW) në Gjermani, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë Read More…