Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Kalish-it (University of Kalisz) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në kuadër të Programit “Erasmus+” KA171, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi për një semestër në Universitetin e Kalish-it (University of Kalisz) në Poloni. Read More…

Dy vende të lira për personel akademik me angazhim me kohë të plotë pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.110 datë 03.11.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2(dy) vende të lira të punës, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, 1 (një) kategoria “lektorë” në fushën e Kontabilitetit dhe 1(një) kategoria “asRead More…