Aktivitete njoftime Projekte

KALCESS.NET: Platforma Ndёraktive e Bashkёpunimit Rajonal

KALCESS.NET:  Platforma Ndёraktive e Bashkёpunimit Rajonal

Projekti SUCCESS si njё nga krijuesit e platformёs KALCESS

Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlorë, nё kuadёr tё projektit SUCCESS, prezanton platformёn e bashkёpunimit rajonal Kalcess.net nё funksion tё rritjes sё punёzёnies mes studentёve dhe tё diplomuarve.

E para e këtij lloji ndër vendet e Ballkanit Perëndimor, platforma Kalcess.net është një rrjet interaktiv që lidh institucionet akademike, studentët dhe bizneset. Qëllimi kryesor i kësaj platforme është të bashkojё dhe të nxisё ndërveprimin në një sërë projektesh, rrjete bashkëveprimi, aktivitetesh dhe iniciativash.

Ju ftojmë tё vizitoni faqen www.Kalcess.net !

 

 👉 RREGJISTROHU EDHE TI !!

 


KALCESS.NET:  Regional Interactive Cooperation Platform

SUCCESS project as one of the creators of the KALCESS platform

University ‘Ismail Qemali’ Vlore, within the framework of the SUCCESS project, presents the Kalcess.net regional cooperation platform to help in increasing employment among students and graduates.

The first initiative of its kind among the countries of the Western Balkans, the Kalcess.net platform is an interactive network that connects academic institutions, students and businesses with the main aim and purpose to unite and promote interaction in a variety of projects, interaction networks, activities and initiatives.

We invite you to join: www.Kalcess.net !