NJOFTIM

“PËR APLIKIMET PER REDUKTIMIN 50% TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE,  NË VITIN AKADEMIK 2023 – 2024”   Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 780,Read More…

NJOFTIM

“PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PER VITIN AKADEMIK  2023-2024”    (  PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAMEVE TE INTEGRUARA )   Bazuar në VKM  me Nr. 269, datë 29.03.2017,i ndryshuar, për përcaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret e pranimit ne nje program te ciklit te pare te studRead More…

NJOFTIM

“PËR  APLIKIMET PER PËRFITIMIN   E   BURSAVE  PER VITIN AKADEMIK 2023-2024”    ( PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAMEVE TE INTEGRUARA )   Bazuarnë VKM me Nr. 903, datë 21.12.2016, “Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentëtRead More…

Konferenca finale e SUCCESS në Bosnjë-Hercegovinë

  Nga 10-12 Tetor 2023, përfaqësues të Fakultetit të Ekonomisë morën pjesë në konferencën përmbyllëse të projektit ‘Sustainable University-Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)’, në Mostar, Bosnjë-Hercegovinë. Organizator i këtij aktiviteti ishte Universiteti ‘Dzemal Bijedic’ në Mostar. Universiteti ynë u përfaqësua nga kordinatorRead More…

KALCESS.NET: Platforma Ndёraktive e Bashkёpunimit Rajonal

KALCESS.NET:  Platforma Ndёraktive e Bashkёpunimit Rajonal Projekti SUCCESS si njё nga krijuesit e platformёs KALCESS Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlorë, nё kuadёr tё projektit SUCCESS, prezanton platformёn e bashkёpunimit rajonal Kalcess.net nё funksion tё rritjes sё punёzёnies mes studentёve dhe tё diplomuarve. E para e këtij lloji ndër vendet e Ballkanit PerRead More…