Thirrje e hapur për studentë, individë dhe grupe studentësh. Studentët mund të bashkëpunojnë edhe me pedagogët ne mini projekte ne fushen e edukimit mediatik

Granti i kërkuar duhet të jetë midis 700 USD- 1.500 USD. Projekti i propozuar duhet të përfundojë më 10 dhjetor, 2023. Gjeni dokumentacionin në linkun:  https://sites.google.com/univlora.edu.al/emiproject/njoftime ose  mund te shkruani tek adresa email  eva.cipi@univlora.edu.al  Afati i fundit për dorëzimin e propozimit të projektit është: 20 tetor, 2023, ora 17:00. Për Read More…