Bursa mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ në Universitetin e Vigo-s

Thirrje për bursa mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Vigo-s në Spanjë.  Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Vigo-s në Spanjë (University of Vigo), në kuadër të ProgramitRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Vigo-s në Spanjë (University of Vigo)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Vigo-s në Spanjë (University of Vigo) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet stuRead More…