njoftime

Bursa mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ në Universitetin e Vigo-s

Thirrje për bursa mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universitetin e Vigo-s në Spanjë.

 Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Vigo-s në Spanjë (University of Vigo), në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë stafin me kohë të plotë në UV të aplikojnë për bursë për mobilitet mësimdhënie/ trajnimi.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit