Bursa Erasmus+ për studentët në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Salzburgut, Austri (Salzburg University of Applied Sciences)

Thirrje për bursë mobilitet praktikë mësimore për studentët në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Salzburgut, Austri (Salzburg University of Applied Sciences) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton tëRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki (Pavol Jozef Šafárik University in Košice) në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së Read More…

Bursa Erasmus+ për studentë me Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki, Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni dhe Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Gora) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Katolik të Ruzhomberokut (Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki, Universitetin Jan Kochanowski në Kielce (Jan Kochanowski University in Kielce), Poloni dhe UniversitetiRead More…