2 Personel Akademik pranë Qendrës Kërkimore Shkencore FSHP

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.86 datë 12.09.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 2 (dy) vende të lira pune në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik në Fakultetin e Shëndetit. Detyrat dhRead More…

Thirrje për punime – Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA

Të nderuar, Në datat 10-11 Nëntor, 2023, do të organizohet në ambientet e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë (Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare) me titull “Kapitali Social dhe sfera publike në shoqërinë bashkëkohore”. Kjo konferencë do t`u jape mundësinë akademikëve dhe kërkuesRead More…