Bursa Erasmus+ për studentë Universitetin Teknik të Rigës (Riga Technical University) në Letoni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Rigës (Riga Technical University) në Letoni, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë pRead More…

Bursa Erasmus+ për staff dhe student pranë Universitetit Sulejman Demirel në Turqi

Në kuadër të programit Erasmus+ dhe marrëveshjes ndër-institucionale me Universitetin Sulejman Demirel në Turqi, në mbështetje të nenit 5 të rregullores për  “Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility”, Strategjisë së Ndërkombëtarizimit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Guidës Erasmus+Read More…