njoftime Thirrje

Bursa Erasmus+ për staff dhe student pranë Universitetit Sulejman Demirel në Turqi

Në kuadër të programit Erasmus+ dhe marrëveshjes ndër-institucionale me Universitetin Sulejman Demirel në Turqi, në mbështetje të nenit 5 të rregullores për  “Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus+ KA107 International Credit Mobility”, Strategjisë së Ndërkombëtarizimit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Guidës Erasmus+, që kërkon një thirrje për aplikim që u adresohet të gjithë pjesëmarrësve potencial dhe një procesi përzgjedhës, i cili është i drejtë, transparent, objektiv dhe i dokumentuar, duke siguruar mundësi të barabarta për pjesëmarrësit e përshtatshëm për mobilitet (Marrëveshja ndër-institucionale e ICM, Pjesa D);  si dhe bursave të ofruara për vitin akademik 2023-2024, UV hap thirrjen për aplikim për bursa për shkëmbim studenti dhe stafi.

 

ANNOUNCEMENT ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY KA171 (2022 PROJECT) SECOND SELECTION PROCEDURES FOR INCOMING STUDENTS (2)

ANNOUNCEMENT 2022 KA107 INCOMING ACADEMIC STAFF (SEPTEMBER 2023) (1)