Gëzuar ditëlindjen e 36-të #ErasmusProgramme!

Gëzuar ditëlindjen e 36-të #ErasmusProgramme! Që nga fillimi i EuRopean Community Action Scheme (Skemës së Veprimit të Komunitetit Europian) për Lëvizshmërinë e Studentëve të Universiteteve në 1987, më shumë se 3 milionë studentë kanë marrë pjesë deri më tani në një shkëmbim Erasmus dhe numri vazhdon të rritet. Shumë pak, nëse askush, nuk do ta kishin besuar se 36 vjet Read More…