Bursa Erasmus+ për trajnim për stafin akademik në Universitetin e “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara (D’Annunzio University of Chieti – Pescara) në Itali.

Thirrje për mobilitet trajnim për stafin akademik në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara (D’Annunzio University of Chieti – Pescara) në Itali. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me në Universitetin e “G. d’Annunzio” Kieti-Peskara (D’Annunzio University ofRead More…