UV pjesëmarrëse në Konferencën e 53-të, të rrjetit EUCEN

  Rektori i UV Prof. Dr Roland Zisi, merr pjesë në Konferencën e 53-të të Rrjetit Universitar EUCEN e cila zhvillohet në Universitetin e Utrecht-it, Hollandë, në 31 maj dhe 1 qershor 2023. UV, vijon të jetë pjesë e rrjetit EUCEN prej më shumë se 15 vitesh, duke kontribuar në mënyrë aktive në ndërkombëtarizimin dhe krijimin e partneriteteve institucionale dhe akademikRead More…