Manaxhimi Burimeve Njerëzore” ishte tema mbi të cilën u zhvillua trajnimi i rradhës më datë 25 Maj 2023, nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

“Manaxhimi Burimeve Njerëzore” ishte tema mbi të cilën u zhvillua trajnimi i rradhës më datë 25 Maj 2023, nga Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë për personelin ndihmës akademik me karakter administrativ si dhe për personelin administrativ. Ky seminar u zhvillua me pjesëmarrjen e lektores së Fakultetit të Ekonomisë, Dr. Zamira Sinaj, e cila diskutoi mbi temat: Pjesa Read More…

Aktivitet Promocional në kuadër të Ditës së Mbulimit Universal Shëndetësor

Aktivitet Promocional në kuadër të Ditës së Mbulimit Universal Shëndetësor, i realizuar nga Fakulteti i Shëndetit, Departamenti i Infermierisë. “Shëndeti si një mirëqenie mendore, fizike, shoqërore dhe jo vetëm munges e sëmundjeve, është një e drejtë humane dhe duhet të mbrohet dhe te respektohet. Nëse nuk veprohet “tani” sjelljet e dëmshme rrezikojnë shëndetin e çdo inRead More…

Studentët e Departamentit të Drejtësisë, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë shpallen FITUES në Edicionin e IV të Debatit Universitar 2023.

Studentët e Departamentit të Drejtësisë, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë shpallen FITUES në Edicionin e IV të Debatit Universitar 2023. Laboratori i Debatit Universitar, Fushata “Nga fjala tek veprimi” zhvillohet çdo vit në kuadër të Programit Kombëtar të Debatit Rinor për Modelin e Zhvillimit Social dhe Ekonomik të Shqipërisë, SCIDEV dhe me mbështetjen e Fondacionit Read More…