Shkolla Ndërkombëtare e Transparencës mbi integritetin

  Shkolla ndërkombëtare e transparencës është një trajnim vjetor për llogaridhënien dhe anti-korrupsionin për liderët e ardhshëm. Pjësemarrësit do të njihen me zhvillimet më të fundit në fushën e anti-korrupsionit dhe do tu ofrohen mundësi reale për të provuar dhe zbatuar idetë e tyre në praktikë. Ky event do të organizohet në Vilnius, Lituani, në datat 26-30 Read More…

Zbatim i projekteve të financuar nga UV nga Qendra Kërkimore Shkencore e Shëndetit Publik në Fakultetin e Shëndetit

Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shëndetit në kuadër të projektit “Niveli i Vitaminës D në stafin e Fakultetit të Shëndetit, roli i trajnimeve edukative”, të financuar nga fondi kërkimor shkencor i Universitetit të Vlorës, ka nisur zbatimin e fazës së parë. Qëllimi i projektit është të vlerësojë rolin e trajnimeve edukative në lidhje me përmirësimin e stiRead More…