Student të Fakulteti i Ekonomisë dhe Fakulteti i Shkencave Teknike do të përfaqësojnë Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë në konkursin ndërkombëtar që zhvillohet në Sarajevë, Bosnjë-Hercegovinë.

Profesorë nga Fakulteti i Ekonomisë që janë pjesë e Projektit Success punuan fort në laboratorin e SUCCESS dhe më në fund përzgjodhën 2 skuadrat më të mira prej 20 skuadrave të studentëve që u trajnuan intensivisht. Studentët janë nga Fakulteti i Ekonomisë dhe Fakulteti i Shkencave Teknike e do të përfaqësojnë Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë në konkursin ndërkombëtar Read More…