njoftime

Student të Fakulteti i Ekonomisë dhe Fakulteti i Shkencave Teknike do të përfaqësojnë Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë në konkursin ndërkombëtar që zhvillohet në Sarajevë, Bosnjë-Hercegovinë.

Profesorë nga Fakulteti i Ekonomisë që janë pjesë e Projektit Success punuan fort në laboratorin e SUCCESS dhe më në fund përzgjodhën 2 skuadrat më të mira prej 20 skuadrave të studentëve që u trajnuan intensivisht. Studentët janë nga Fakulteti i Ekonomisë dhe Fakulteti i Shkencave Teknike e do të përfaqësojnë Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë në konkursin ndërkombëtar që zhvillohet në Sarajevë, Bosnjë-Hercegovinë.

 Ju Urojmë SUKSESE studentëve tanë, ne besojmë në Energjinë, Entuziazmin dhe Dedikimin e Tyre!!


Professors from the Faculty of Economics who are part of the Project Success, worked hard in the SUCCESS laboratory and finally have selected 2 of the best teams out of 20 teams of students who were trained intensively. The students are from the Faculty of Economics and the Faculty of Technical Sciences and will represent University “ISMAIL QEMALI” in the international competition that takes place in Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.

We wish SUCCESS to our students, we believe in their Energy, Enthusiasm and Dedication!!