Bursa Erasmus+ për student nëUniversitet Cadiz (UCA), Spanjë

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.   Universitet Cadiz (UCA), Spanjë, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, ka hapur thirrjen për aplikime për ERASMUS+ KA171 SMS (ICM) për lëvizjet për studim në UCA për semestrin e vjeshtës 2023. Në kuadër të bashkëpunimitRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë Unin e Padovës në Itali, Unin e Transilvanisë së Brashovës në Rumani, Unin Perëndimor i Timishoarës në Rumani, Unin Piteshti në Poloni, Unin Opole në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Padovës në Itali (University of Padua), Universitetin e Transilvanisë së Brashovës në Rumani (Transilvania University of Brasov), Universitetin Perëndimor i Timishoarës në RumRead More…

Bursa Erasmus+për mobilitet mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/ administrativ me kohë të plotë në Universitetin e Salentos (University of Salento) në Itali.

Thirrje për mobilitet mësimdhënie/ trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/ administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salentos (University of Salento) në Itali. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Salentos në Itali, në kuadër të ProRead More…