Bursa Erasmus+ për mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ me kohë të plotë në Universitetin Leon në Spanjë.

Thirrje për bursa mësimdhënie/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Leon në Spanjë. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Leonit në Spanjë në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponenRead More…