njoftime

Universiteti XAMK në Finlandë ofron kurse për të gjithë studentët në fushën sociale.

STUDIME SOCIALE NË ANGLISHT

Universiteti XAMK në Finlandë ofron kurse për të gjithë studentët në fushën sociale.

Kurset e mëposhtme fillojnë në shtator dhe janë të disponueshme në kampusin e XAMK në qytetin bregdetar Kotka:

  • Bazat dhe detyrat e punës sociale, 5 kredite
  • Mirëqenia dhe sfidat e saj, 5 kredite
  • Zhvillimi dhe mësimi njerëzor, 5 kredite
  • Punë sociale ndërkombëtare, 5 kredite
  • Bazat e edukimit mediatik, 5 kredite
  • Puna sociale me abuzuesit dhe kriminelët, 5 kredite

 Afati i fundit për aplikim është 15 maj.

 Me shumë informacion për procesin e aplikimit gjendet në:

https:////www.xamk.fi/en/education/exchange-application

Për informacion të detajuar në lidhje me procesin e aplikimit, ju mund të kontaktoni zyrën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare të XAMK dhe Sari Pieviläinen (Sari.Pievilainen@xamk.fi).

Gjithashtu mund të vizitoni faqen e internetit të universitetit: https://www.xamk.fi/en/exchange-degree/social-services