Bursa Erasmus+ mësimdhënie/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë me Institutin Politeknik të Portos në Portugali,

Thirrje për mobilite mësimdhënie/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Institutin Politeknik të Portos.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Institutin Politeknik të Portos në Portugali, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1,Read More…