Takim informues me studentët e ciklit të tretë të studimit “Doktoratë” në “Studime gjuhësore, letrare e kulturore”

Në datën 30 janar 2023 në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Drejtësisë u zhvillua takimi informues me studentët e ciklit të tretë të studimit “Doktoratë” në “Studime gjuhësore, letrare e kulturore”. Përmes prezantimeve praktike në formatin power point, apo pyetjeve e diskutimeve, studentët e doktoratës u njohën me: strukturat përgjegjëse për programin, detyrat dRead More…