Bursa Erasmus+ për mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin Ondokuz Majis (Ondokuz Mayis University) në Turqi

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Ondokuz Majis (Ondokuz Mayis University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Ondokuz Majis në Turqi në kuadër të Programit “Erasmus+” për kompoRead More…

Mundesi per studime ne Austri.

Informacione lidhur me studimet ne Austri: www.studyinaustria.at deget e ofruara ne universitetet austriake: www.studienwahl.at/en databaza austriake per bursa dhe financimin e studimeve: www.grants.at sherbime dhe mundesi punesimi per studiues: www.euraxess.at Read More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Padovës (University of Padua) në Itali

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e  Padovës (University of Padua) në Itali në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet Read More…

Konferenca e dytë ndërkombëtare e modulit Jean Monnet “The languages of the Balkans in the integration context”

Në datën 3 shkurt 2023 zhvilloi punimet, në format të kombinuar, online dhe me prani fizike, konferenca e dytë ndërkombëtare, realizuar në kuadër të projektit Jean Monnet Module FoLaTE – “Foreign Language Teaching in and for European Contexts”, me titull “The languages of the Balkans in the integration context”. Folës kryesorë në këtë konferencë ishin: Prof. Marija MandiRead More…

THIRRJE PËR PJESËMARRJE

THIRRJE PËR PJESËMARRJE Ftohen të gjithë të interesuarit: -studentë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë që studiojnë në programet “Master” në fusha me drejtime në shkencat humane (kryesisht gjuhë, letërsi, edukim); – mësues të gjuhës së huaj, të gjuhës shqipe; – të tjerë të interesuar, të cilët kanë përfunduar së paku studimet “Bachelor” në Read More…