conference njoftime

Konferenca e dytë ndërkombëtare e modulit Jean Monnet “The languages of the Balkans in the integration context”

Në datën 3 shkurt 2023 zhvilloi punimet, në format të kombinuar, online dhe me prani fizike, konferenca e dytë ndërkombëtare, realizuar në kuadër të projektit Jean Monnet Module FoLaTE – “Foreign Language Teaching in and for European Contexts”, me titull “The languages of the Balkans in the integration context”. Folës kryesorë në këtë konferencë ishin: Prof. Marija Mandić dhe Prof. Ana Jovanović nga Universiteti i Beogradit, eksperte në politikat gjuhësore dhe çështje të edukimit gjuhësor e edukimit të mësuesve të gjuhës. Për më shumë rreth programit dhe punimeve të paraqitura, mund të vizitoni faqen e konferencës, https://sites.google.com/univlora.edu.al/folateinternationalconference/home.

Në këtë aktivitet e paraqit dhe promovua edhe vëllimi me punime nga edicioni i parë i konferencave të modulit Jean Monnet FoLaTE, e mbajtur në 17 dhjetor 2021 në Vlorë. Për të interesuarit, botimi është i disponueshëm këtu,  https://sites.google.com/univlora.edu.al/jmm-folate/about/conference-publications-articles?authuser=0.