Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Zielona Gorës(University of Zielona Góra) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Zielona Gorës(University of Zielona Góra) në Poloni në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë pRead More…

Bursa Erasmus+ për personelin akademik me kohë të plotë në Universitetin Katolik të Ruzhomberokut(Catholic University in Ružomberok) Sllovaki dhe Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Góra) në Poloni.

Thirrje për bursa mësimdhënieje për  personelin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility Universitetin Katolik të Ruzhomberokut(Catholic University in Ružomberok) në Sllovaki dhe Universitetin e Zielona Gorës (University of Zielona Góra) në Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpuniRead More…

Bursa Erasmus+ për stafin akademik me kohë të plotë në Universitetin e Transilvanisë të Brashovës në Rumani .

Thirrje për bursa mësimdhënieje për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Transilvanisë të Brashovës në Rumani. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Transilvanisë të Brashovës në Rumani në kuadër të Programit “Erasmus+” për koRead More…

Njoftim –  Konkurs për të rinjtë (mosha 15-29 vjec) me temë: “Integriteti dhe Anti- Korrupsioni”.

 Konkurs për të rinjtë (mosha 15-29 vjec) me temë: “Integriteti dhe Anti- Korrupsioni”.   Ky konkurs zhvillohet në sajë të bashkëpunimit të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN) me Këshillin Rinor të Ambasadës Amerikane, dhe me financim të Ambasadës Amerikane. Do të përfshihen tematika orientuese si: -perceptimi i korrupsionit sipas të rinjve -korruRead More…

Njoftim – hapen aplikimet për artikuj shkencor në Buletinin Shkencor UV

NJOFTIM Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 6, Vëllimi 1 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 20.02.2023. Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së.  [1] UnRead More…

Seminare dhe aktivitete trajnuese prej ATHENA dhe HMU

  Universiteti Europian Athena dhe Universiteti Mesdhetar Helen do të organizojnë seminare dhe aktivitetet trajnuese në datat si vijon: Në 11 Janar 2023, në 17:00 CET (në Zoom) në bashkëpunim me projektin AGME me temë “Rezistenca dhe toleranca ndaj stresit” nga Dr. Adrienn Szabadics Në 13 Janar 2023, në 10:00 CET (në Zoom) nga Profesor Demir Volkan nga Universiteti Read More…