njoftime

Seminare dhe aktivitete trajnuese prej ATHENA dhe HMU

 

Universiteti Europian Athena dhe Universiteti Mesdhetar Helen do të organizojnë seminare dhe aktivitetet trajnuese në datat si vijon:

  • Në 11 Janar 2023, në 17:00 CET (në Zoom) në bashkëpunim me projektin AGME me temë “Rezistenca dhe toleranca ndaj stresit” nga Dr. Adrienn Szabadics
  • Në 13 Janar 2023, në 10:00 CET (në Zoom) nga Profesor Demir Volkan nga Universiteti Bilkent në Turqi me temë “Optoelektronika e nanokristaleve gjysmëperçuese për ndriçimin dhe ekranet:
  • 16 dhe 23 Janar 2023, 16:00 – 17:30 (në Google Meets) në bashkëpunim me Pythagoras Erasmus do të jetë seminari trajnues në në shkencën e mësimdhënies me temat mbi teknikën “Gamification” në IAL, PBL, shkenca e mësimdhënies dhe mjetet e automatizuara të vetëvlerësimit.
  • 19 Janar 2023, në 10:00 CET (në Zoom) në bashkëpunim me iTEM – Edukimi innovator në matematik do të jetë leksioni i matematikës universitare nga Profesoresha Maria Meegan nga Kolegji Universitar i Dublinit, Irlandë).

Më shumë informacion mbi këto aktivitete gjenden dhe në broshurat shoqëruese të këtij njoftimi.