Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Transilvanisë të Brashovës në Rumani

Thirrje për bursa praktikë mësimore për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility  Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin e Transilvanisë të Brashovës në Rumani, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë Read More…

Njoftim – Takim informues – Mundësi për punësim pranë ALBCONTROL

Njoftim Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, të Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të Shkencave Humane dhe Drejtësisë, se nesër, datë 13.01.2023, ora 11:00, në sallën Rilindja do të zhvillohet takim me Drejtues të ALBCONTROL. Qëllimi i këtij takimi është mundësia e punësimit të studentëve në sektorin e ALBCONTROL. Të pranishëm nRead More…