Ditë trajnimi dhe informimi në Universitetin e Vlores” Ismail Qemali” për studentët dhe aktorët përkatës në fushën e ekonomisë blu.

Një tjetër ditë e suksesshme trajnimi dhe informimi në gjuhën angleze, ku morën pjesë mbi 40 studentë dhe grupe përkatëse të interesit në ekonominë blu, inovacionin dhe sipërmarrjen, u mbajt në Vlorë në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe të Natyrës të Universitetit të Vlorës në datë 24 tetor 2022. Me këtë rast, përveç professor Kristofor Lapa (Koordinator lokal i projekRead More…

Aktivitet në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit tonë me Universitetin Bujqësor të Tiranës, si dhe në vijim të zbatimit të projektit Erasmus+, SUCCESS.

Në datat 17-21 Tetor 2022, u zhvillua në mjediset e Bibliotekës një aktivitet në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit tonë me Universitetin Bujqësor të Tiranës, si dhe në vijim të zbatimit të projektit Erasmus+, SUCCESS. Aktiviteti i organizuar nga UBT në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) kishte ne fokusin e vet transferimin e njohurive pëRead More…

Vizite trajnimi në Barcelonë, Spanjë, në kuadër të projektit ‘Sustainable University-Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)’.

Nga 09-14 Tetor 2022, përfaqësues të Fakultetit të Ekonomisë dhe Fakultetit te Shkencave Teknike zhvilluan një vizite trajnimi në Barcelonë, Spanjë, në kuadër të projektit ‘Sustainable University-Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)’. Organizator i këtij aktiviteti ishte Obreal Global në Barcelonë. Universiteti ynë u përfaqësua nga kordinatorjRead More…

Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Kalish, (University of Calisia) në Poloni hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+ për komponRead More…