Bursa Erasmus+ mësimdhënie/ trajnim në Eszterhazy Karoly Catholic University ne Eger, Hungari

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA International Credit Mobility në Eszterhazy Karoly Catholic University ne Eger, Hungari: Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Eszterhazy Karoly Catholic University ne Eger, Hungari në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA107, fton stafin e UV-së tRead More…

Bursa Erasmus+ mësimdhënie/ trajnim në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani

Thirrje për mobilitete mësimdhënie/ trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me në Akademinë Navale Mircea Cel Batran (Mircea Cel Batran Naval Academy) në Rumani në kuadër të ProgramRead More…

Bursa Erasmus+ stafi për mësimdhënie/trajnim në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni (Riga Technical University).

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni (Riga Technical University). Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin Teknik të Rigës hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentRead More…