Njoftim punësimi Sekretare Departamenti Ekonomiks

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.98 datë 26.10.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: Personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me angazhim me kohë të plotë, në pozicionin:”Sekretare mësimore pranë Departamentit të Ekonomiksit” në Fakultetin Read More…

RAUND 3 – Listat e Aplikantëve për vitin akademik 2022-2023

Më poshtë jan listuar në format .pdf Listat e aplikantëve në Universitetin”Ismail Qemali” Vlorë, për vitin akademik 2022 – 2023. Selektoni programin akademik tju shfaqet më poshtë lista e renditur sipas pikëve përkatëse. Selektoni Programin — Kalendari FAKULTETI I RKONOMISE — Administrim Biznesi — Ekonomiks — Finance — Kontabilitet — Marketing — Menaxhim Turizmi FAKRead More…

Bursa Erasmus+ për studentët në Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi.

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të  gjithë studentët e UV-së të aplikojnRead More…

NJOFTIM “PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PER VITIN AKADEMIK  2022-2023”

NJOFTIM “PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE PER VITIN AKADEMIK  2022-2023”  (PER STUDENTET E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTET E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTET E PROGRAMEVE TE INTEGRUARA) Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, për përcaktimin e kategorive te individeve qe plotesojne kriteret e pranimit ne nje Read More…

NJOFTIM “PËR APLIKIMET PER REDUKTIMIN 50% TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, NË VITIN AKADEMIK 2022 – 2023”

NJOFTIM “PËR APLIKIMET PER REDUKTIMIN 50% TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, NË VITIN AKADEMIK 2022 – 2023” Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr. 780,Read More…

NJOFTIM “PËR APLIKIMET PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023

NJOFTIM “PËR APLIKIMET PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023”   (PËR STUDENTËT E PROGRAMEVE PROFESIONALE, STUDENTËT E CIKLIT BACHELOR DHE STUDENTËT E PROGRAMEVE TË INTEGRUARA) Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019 “Për disa ndryshim enë VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore Read More…