Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice ( Pavol Jozef Safarik University in Kosice) në Sllovaki.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice ( Pavol Jozef Safarik University in Kosice) në Sllovaki.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice ( Pavol Jozef Safarik University in Kosice) Read More…

FTESË PËR TRAJNIM – OSBE në Shqipëri në bashkëpunim me Universitetin “Ismail Qemali”

FTESË PËR TRAJNIM Prezenca e OSBE-së në Shqipëri në bashkëpunim me Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, do të organizojë trajnimin me temë:  “Aksesi në Gjykatën Kushtetuese dhe hartimi i ankimit kushtetues individual” Trajnimi do të zhvillohet më datë 28 Tetor 2022, në orën 09:30 – 13:30 në sallën B 2015, kati i dytë, pranë Fakultetit të Shkencave Humane dhe Read More…