NJOFTIM – Thirje për publikim në Buletinin Shkencor të UV-së

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për Numrin 5, Vëllimi 3 – 2022 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al Afati i fundit për aplikim është data 31.10.2022 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] i UV-së.  [1] Universiteti “IsRead More…