njoftime Thirrje

NJOFTIM – Hapen aplikimet për artikujt shkencorë për Buletinin Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorënumrin 5, Vëllimi 3 – 2022.

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për numrin 5, Vëllimi 3 – 2022 i Buletinit Shkencor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

 Artikujt duhet të dërgohen në adresën email  publikime@univlora.edu.al

 Afati i fundit për aplikim është data 20.10.2022

Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor i UV-së. 

 Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,  Senati Akademik, Vendim Nr. 73, datë 10.07.2017 për miratimin e përbërjes së Bordit Editorial dhe Bordit Shkencor të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

Për më shumë informacion klikoni:  BShk Nr5 V3 – call