njoftim punesim

Personel akademik me kohë të plotë pranë Qendrës Kërkimore Shkencore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.77 datë 26.09.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Shëndetit Publik në Fakultetin e Shëndetit.

Detyrat dhe përgjegjësitë
1. Mësimdhënie në veprimtaritë akademike: seminare në lëndët paraklinike.
2. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
3. Mbështetje për nevojat e Departamentit.

Njoftimi i plotë

Formulari i aplikimit

Skema e vlersimit