NJOFTIM – Hapen aplikimet për artikujt shkencorë për Buletinin Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorënumrin 5, Vëllimi 3 – 2022.

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për numrin 5, Vëllimi 3 – 2022 i Buletinit Shkencor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.  Artikujt duhet të dërgohen në adresën email  publikime@univlora.edu.al  Afati i fundit për aplikim është data 20.10.2022 Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor i UV-së.   Universiteti “IsRead More…