Hapet thirrja për praktikën 3 mujore profesionale pranë EMA-s për periudhën: shtator-dhjetor 2022

  📌Praktikantët e përzgjedhur do të ndihmojnë stafin në disa fusha si: kërkimi dhe hulumtimi, zbatimi i projekteve të ndryshme, angazhimi në aktivitete, menaxhimi i mediave sociale, shkrimi i artikujve të ndryshëm për EuroSpeak, mbështetje administrative dhe detyra të tjera në varësi të interesit të vetë aplikantes apo aplikantit. Çfarë përfiton një praktikant/eRead More…