Staf hyrës në UV prej Erasmus+ Korrik 2022

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë ka mirëpritur gjatë muajit Korrik 2022 staf akademik dhe administrativ prej universiteteve ndërkombëtare me të cilat ka një partneritet. Stafi i këtyre universiteteve ka zhvilluar një mobilitet në kuadër të programit programit Erasmus+KA171 ICM. Objektivi kryesor i mobiliteteve ishte shkëmbimi i praktikave të mira, të cilat përmirësojnRead More…