Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice ( Pavol Jozef Safarik University in Kosice) në Sllovaki

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice ( Pavol Jozef Safarik University in Kosice) në Sllovaki.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim  me Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice ( Pavol Jozef Safarik University in Kosice) Read More…

Bursa Erasmus + për studentët në Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë.

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Kordobës, (University of Cordoba) në Spanjë hap thirrjen për mobilitete studentësh në kuadër të Programit Erasmus+Read More…