Bursa Erasmus +për studentë në Universitetin Ondokuz Majis (Ondokuz Mayis University) në Turqi.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Ondokuz Majis (Ondokuz Mayis University) në Turqi. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Ondokuz Majis në Turqi, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjithë studentëtRead More…

Bursa Erasmus + Për Student në Universitetin e Studimeve të Bergamos, Itali.

ERASMUS+ HIGHER EDUCATION STUDENTS MOBILITY – KEY ACTION 107 – International Credit Mobility Project – 2019-1-IT02-KA107-061514  Call for Applications Student Mobility for Studies Academic Year 2022-23 (First semester)  Art. 2. Mobility Types and Available Places Under this call for applications, the following places are available for prospective candidates from Universiteti “IRead More…