Java Ndërkombëtare e Personelit pranë UV

Nisi këtë të hënë Java Ndërkombëtare e Stafit pranë UV-së, eventi i cili do të mirëpresë nga data 06-10 Qershor 2022 staf akademik dhe administrativ nga institucione të ndryshme të arsimit të lartë në BE me të cilat UV ka bashkuar forcat përmes Marrëveshjeve Ndër-Institucionale ndër vite, si dhe IAL të tjera me të cilat UV kërkon të ndërtojë bashkëpunime në të ardhmeRead More…

U organizua me 3 Qershor 2022 nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores, Workshopi i katërt i Projektit TANGRAM

U organizua me 3 Qershor 2022 nga Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores, Workshopi i katërt i Projektit TANGRAM me teme: “Identifikimi i aktorëve përgjegjës, kohës së realizimit, si dhe burimeve të financimit lidhur me aktivitetet e Draft Planit të Fizibilitetit (Feasibility Plan) të dizenjuar për zonat e mbrojtura të Qarkut Vlorë” Pjesëmarrja në Workshop kishte si qëlRead More…