njoftime Thirrje

Programe shkëmbimi në Universitetin Shtetëror të New York (SUNY)

Programe shkëmbimi në Universitetin Shtetëror të New York (SUNY)

Universiteti Shtetëror i Nju Jorkut shpall njoftimin për bursa në kuadër të programeve të shkëmbimit në Strategji, Menaxhim, Marketing dhe Anglisht të Biznesit për studentët universitar dhe pasuniversitar.

Fushat e aplikimit:

 • Menaxhimi i projektit konkurrues.
 • Menaxhimi Financiar i Korporatës.
 • Marketingu dhe Menaxhimi i Vlerave.
 • Mendimi Strategjik.
 • Qëndrueshmëria e biznesit për liderët.
 • Anglishtja e biznesit.

10% i parë i aplikantëve do të përfitojnë bursë bazuar në meritën dhe sa herët kanë aplikuar.

Përmbledhje:

Përfitimi: 70% e shkollimit të plotë

Institucioni pritës: Universiteti Shtetëror i Nju Jorkut

Periudha e shkëmbimit: 3 javë

Periudha: Dimër 2023 dhe Verë 2023

Periudha e regjistrimit: 5 maj deri më 22 maj

Për të marrë më shumë informacion mbi këto bursa dhe mbi mënyrën e aplikimit referohuni në linket e mëposhtme:

https://international.ibs-americas.com/findoutmoresuny?utm_campaign=ua_disp_suny_emea_2&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Formulari i aplikimit: https://international.ibs-americas.com/application-suny?utm_campaign=ua_disp_suny_emea_2&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


Scholarship Notice #5

State University of New York announces the Scholarship Notice of International Exchange Program in Strategy, Management, Marketing and Business English for Undergraduate and Postgraduate Students.

 • Competitive Project Management
 • Corporate Financial Management
 • Marketing & Value Management
 • Strategic Thinking
 • Business Sustainability for Leaders
 • Business English

The top 10% of the applicants receive the Scholarship based on merit and how early they apply.

Summary

Benefit: 70% of the full tuition

Host institution: State University of New York

Exchange period: 3 weeks

Intake: Winter 2023 and Summer 2023

Registration Period: May 5th to May 22nd

Eligibility Criteria

Any student who, by the time of the chosen intake, has met all three requirements below:

 • Being 18 years old.
 • Having successfully completed the 4th semester of undergraduate degree for the regular tracks; or finished their graduation for the advanced tracks.
 • Having at least an intermediate level of proficiency in English.

Steps of the process

 • Complete the online Application.
 • Applications will be accepted starting May 5th.
 • In the online application, you will be asked to briefly describe the reason you are applying for this scholarship and describe how the program will help you attain your personal and/or professional goals.
 • Delivery of final documentation by the selected candidates in this selection process.
 • Scholarship recipients will be notified individually after 10 days.

Contact

As a way of welcoming the student to explore the following certificate program options, our team is available to assist here.