Orgaznizim Aktiviteti BLUEWBC në datë 26 Prill 2022 FSHTN

Në vijim të punës për implementimin e projektit “Zhvillimi i qëndrueshëm i Ekonomive Blu përmes arsimit të lartë dhe inovacionit në vendet e ballkanit perëndimor- BLUEWBC”, (me numër 609693-EPP-1-2019-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP), nën programin Erasmus + CBHE, do të zhvillohen leksione me studentë të masterit dhe profesioniste nga tregu i punës,  prej profesorëve të universiteve euRead More…