Trajnimi i studentëve të DGJH

​Trajnimi i studentëve të DGJH, në kuadër të projetktit “3E – ENGLISH – ENTREPRENEURSHIP – EMPLOYABILITY”, pjesë e programit “Debating Ecomonics”,  që ka për qëllim edukimin e të rinjve me njohuritë financiare, aftësitë për sipërmarrjen dhe aftësitë për të qenë të gatshëm për të hyrë në tregun e punës, përmes programeve që u mundësojnë eksperimentimiRead More…

UV në vendin e 4-të në renditjen e IAL publike shqiptare nga Ranking Web ose Webometrics Ranking

Ranking Web mbështetur në treguesit e marrë gjatë muajit Janar 2022, nga Web-et e 31. 000 universiteteve të 200 vendeve, ka publikuar edicionin 18-të (2022.1.3b) të renditjes më aktuale dhe më të përditësuar të universiteteve në rang botëror. Rankimimi i universiteteve nëpërmejt Ranking Web ka filluar qysh prej vitit 2004. Në këtë klasifikim të përgjithshëm UniversitetRead More…