njoftime

Trajnimi i studentëve të DGJH

Trajnimi i studentëve të DGJH, në kuadër të projetktit “3E – ENGLISH – ENTREPRENEURSHIP – EMPLOYABILITY”, pjesë e programit “Debating Ecomonics”,  që ka për qëllim edukimin e të rinjve me njohuritë financiare, aftësitë për sipërmarrjen dhe aftësitë për të qenë të gatshëm për të hyrë në tregun e punës, përmes programeve që u mundësojnë eksperimentimin e njohurive teorike në praktikè.